ONZE EXPERTISE

Full Service Advocatenkantoor, voor de creatieve en innoverende industrieën.

Aansprakelijkheidsrecht

Bestuurdersaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Productveiligheid, Productaansprakelijkheid, CE-Markering, Overgang van aansprakelijkheid, Keurmerken.

ARBEIDSRECHT

Arbeidsovereenkomsten, regelementen,Ontslagrecht, Pensioenrecht, Reorganisaties, Transitievergoeding, Concurrentiebeding, Relatiebeding, CAO, overgang onderneming, ontslag statutair directeur.

ENTERTAINMENTRECHT

muziekrecht, verzilverbare populariteit, kunst en cultuursector, de televisie en film industrie, social media en influencer marketing.

HUURRECHT (VASTGOED)

Vastgoed, Woonruimte en bedrijfsruimte. 

ICT-RECHT

Software development contracten, Scrumovereenkomsten, service level overeenkomsten.

Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht, Merkenrecht, Naburig recht, Handelsnaamrecht, Domeinnaamrecht, Goodwill bescherming, Oneerlijke concurrentie, Optreden tegen inbreuken, procederen, registreren van rechten, advisering, structuren, content bescherming, Collectieve rechtenorganisaties, Licenties, exploitatie.

MEDIARECHT

Mediawet, Mediabesluiten, Sponsoring, Onrechtmatige perspublicaties, Commissariaat voor de Media, Reclame Code Commissie, NICAM, reclamerecht, Reputatiemanagement, Content prescan.

Ondernemingsrecht (vennootschapsrecht, M&A)

Fusies en Overnames, M&A, Reorganisaties, Overeenkomsten en geschillen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (BV, NV, Vereniging, Stichting), Management buyouts, due diligence, term sheets, investeringsovereenkomsten, financieringsconstructies, aandeelhoudersovereenkomsten, aandelenkoopovereenkomsten, statuten, regelementen, managementovereenkomsten.

Privacyrecht

AVG, Privacy compliance, Privacy statements, cookie statements en toestemmingsformulieren,
Verwerkersovereenkomsten, advies, Autoriteit Persoonsgegevens, datalekken, Data Protection Officer, Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming.

Procesrecht

Dagvaarding, Conclusies, Verzoekschriften, aktes, Kort geding, Bodemprocedure, Hoger Beroep, Arbitrage, Beslag leggen, Executie, Incasso.

Verbintenissenrecht

Contractenrecht, Agentuurovereenkomst, Distributieovereenkomst, Franchiseovereenkomst, Koopovereenkomst, Licentieovereenkomsten, Exploitatieovereenkomsten, Opdrachtovereenkomsten, Samenwerkingsovereenkomsten, Joint ventures, Geheimhoudingsovereenkomsten, Huurovereenkomsten.