Babette P.Aalberts

Nevenfuncties/Belangen:

– Lid van de Raad van Toezicht van Theaterfestival de Parade; www.deparade.nl

– Lid van de klachtencommissie NICAM; http://www.kijkwijzer.nl

– Gastdocente van de Vrije Universiteit Amsterdam; https://research.vu.nl/en/persons/babette-aalberts

– Lid bestuur Bijbels Museum; https://www.bijbelsmuseum.nl

– Lid Raad van Advies The Models Health Pledge; https://themodelshealthpledge.nl

Publicaties

1998

Afstudeerscriptie ‘Auteursrecht op forma(a)t, over de bescherming van televisieformats in Nederland, Universiteit Leiden, 1998.

1999

A.A.P. Schudelaro en B. P. Aalberts, Witwassen en elektronische betalingssystemen, IT-monitor 1999, nr. 7. p. 8.

2000

B.P. Aalberts & H.B. Bannink, muziekgebruik op internet’, NJB 2000, pp.1868-1874

B.P. Aalberts & M. de Koning, ‘De richtlijn elektronische handtekeningen’, NTER 2000, pp. 83-87.

B.P. Aalberts & S. van der Hof, ‘Digital Signature Blindness Analysis of Legislative Approaches to Electronic Authentication’, The EDI Law Review 2000-7, pp.1-55

‘De eerste uitspraak over de Databankenwet’, Bb 2000-3, pp.31-32 (samen met Maurice Schellekens).

De universiteitsbibliotheek in het databankenrecht, ITeR 2000 nr. 28, Deventer: Kluwer (redactie J.E.J. Prins).

B.P. Aalberts, ‘Stichting Internet Domeinregistratie Nederland wijzigt Reglement’, CR 200/6, pp. 320-321.

Noot onder de uitspraak KPN-XSO, Arrondissementsrechtbank ’s Gravenhage, 14 januari 2000, CR 2000/3, pp. 154-158 (samen met Maurice Schellekens).

B.P. Aalberts & S. van der Hof, Digital Signature Blindness: analysis of legislative approaches toward electronic authentication, ITeR 2000, nr. 32, Deventer: Kluwer.

2001

B.P. Aalberts & H.B Bannink, ‘Internet kills the radiostar?’, auteurs- en nabuurrechtelijke aspecten van webcasting, AMI 2001-5, pp. 101-107.

2002

B.P. Aalberts, Beelddatabanken: stilstaand beeld in beweging?, ITeR 2002, nr. 54, Deventer: Kluwer.

B.P. Aalberts & A.C. Beunen, ‘Exploiting Museum Images’, in: R. Towse (ed.), Copyright in the Cultural Industries, London: Edward Elgar 2002.

2011

Rommes & B.P. Aalberts, ‘ Den Haag stuurt aan op tweedeling omroepland’, Het Financieele Dagblad, 1 december 2011.

B.P. Aalberts & J. Van Vegchel, ‘Exploitatie en bescherming van verzilverbare populariteit, BMM Bulletin, 1/2020, pp. 41-44.

Advocaat Amsterdam Babette P.Aalberts